Årsplan:

 
Sommer – Efterårsferie:
Introduktion til musik det at beskæftige sig med musik, og hvordan man forholder sig i musiklokalet.
Vi har fokus på stemmen og dens mange muligheder. Vi går på opdagelse i den verden af forskellige udtryk som stemmen kan afspejle. Vi arbejder med remser og sanglege og synger en masse gode sange.
Vi lærer at give hinanden tid i musiklokalet, og lærer at være en del af et stort kor/ensemble.
 
Efterårsferie – Jul:
Vi arbejder mere bevidst med puls og rytme og lærer at skelne mellem de to ting. Vi arbejder på at få sikret en ”steady” pulsfornemmelse. Vi begynder at arbejde med notation af puls og eleverne få mulighed for at lave deres egne rytmer.
Vi arbejder med at tydeliggøre artikulationen af tekst og at gøre en rytme tydelig gennem teksten.
Forløbet slutter af med en ”koncert” for skolens andre elever og forældre.
 
Jul – Påske:
Vi arbejder mere bevidst med tonehøjder og skalaer. Vi benytter solmisation (do – re – mi – fa – sol - la – ti – do) til at skabe sikker intonation og forståelse af tonernes indbyrdes forbindelse og sammenhæng. Vi arbejder med notation af tonehøjder, og eleverne vil være i stand til at læse og notere enkle melodier. Til dette formål arbejder vi med nogle helt enkle – hovedsagligt danske – folkesange med begrænset toneforråd. Mange af disse sange indgår også i Colourstrings sammenhæng.
Eleverne får desuden mulighed for at komponere og improvisere egne små melodier.
 
Påske – Sommerferie:
I det afsluttende forløb arbejder vi på et lidt større sammenhængende forløb, der skal munde ud i en ”koncert” for skolens andre elever og forældre. Måske en historie om Cirkeline...
 
Igennem hele året vil vi også høre og tale om forskellig slags musik i forskellige genre. Rent instrumental musik, eller musik med forskellige sprog fra forskellige kulturer. Også elevernes egen musik vil kunne indgå. Derigennem vil vi opbygge et kendskab til musikkens mangfoldighed, og en fornemmelse for forskellige genre og udtryk. Målet er at hjælpe eleverne med at perspektivere deres egen beskæftigelse med musik, samt sætte dem i stand til at formulere sig om musikken.
 
 
 
Holstebro Musikskole | Holstebro Musikklasser | 97 42 46 00 | www.holstebromusikskole.dk | www.facebook.com/musikklasser