Faglige mål for musiklassernes 0. klasse

 
Vokal sikkerhed:
Undervisningen sigter mod, at eleven bibringes større kendskab til sin egen stemmes muligheder, og oparbejder et større udtryksspekter. Eleven skal være i stand til at udtrykke en bred vifte af almindelige menneskelige følelser; overraskelse, glæde, sorg, vrede osv. Stemmen skal være i stand til at udtrykke såvel forte som piano både i et højt og et lavt register.
Eleven skal være i stand til at fungere både i kollektiv sammenhæng, såvel som solo i enkle passager.
Ved udgangen af det første år skal eleven være i stand til at synge enkelte sange med klart definerede tonehøjder (”rent”).
Eleven har kendskab til et større antal sange, der indgår i et særligt musikklassekompendium, samt sange fra andre udgivelser.
 
Melodi/harmoni:
Eleven skal i løbet af det første år oparbejde et kendskab til den pentatone durskala og durskalaen. Eleven kender solfegebetegnelserne for alle trin og de tilhørende håndtegn.
Eleven er i stand til at genkende og videregive enkle forløb noteret enten som noder på et nodesystem, eller som solfege.
 
Rytme:
Eleven har opbygget en sikker pulsfornemmelse, og kender forskel på puls og rytme. Er i stand til at deltage i sanglege med sikker pulsfornemmelse. Eleven har kendskab til enkle tonelængder (1/2-node, 1/4-node, 1/8-node og 1/4 pausen) og er i stand til at gengive og notere enkle rytmiske forløb.
 
Formlære:
Eleven har kendskab til at musik oftest er formet efter et bestemt mønster. Eleven har kendskab til enkle formtyper (AA, AB, AAB o.s.v.), og kan med hjælp være med til formalt at bestemme enkle børne og folkelige sange.
 
Musiklære:
Eleven har forståelse for at der findes en musikalsk mangfoldighed og mange forskellige genre. Eleven har kendskab til og kan identificere lyden af de mest almindelige instrumenter som klaver, guitar, violin, trompet o.s.v.
 
Eleverne har deres egen musikmappe hvor de gemmer tegninger om sange vi har sunget, samt skriftlige opgaver som vi har været igennem.
 
 
 
Holstebro Musikskole | Holstebro Musikklasser | 97 42 46 00 | www.holstebromusikskole.dk | www.facebook.com/musikklasser