Idegrundlag:


Vi tror på:
·          At musik skaber hele mennesker
·          At musik skaber kreative mennesker
·          At musik udvikler evnen til koncentration og fordybelse
·          At musik styrker indlæringen
·          At musik skaber fællesskab
·          At musik kan bygge broer mellem mennesker og kulturer

Flere undersøgelser peger på en sammenhæng mellem det at beskæftige sig med musik og evnen til indlæring. Musikken har imidlertid også en egenværdi der giver sig udslag på mange måder. Som mulighed for den enkelte til at komme i kontakt med sider af sig selv, der ellers kan være vanskelige at nå. Som mulighed for fællesskabet, når man laver musik sammen. Og som mulighed for at give noget videre til andre der lytter på den musik man laver.

En opvækst og skolegang med musik styrker eleverne på områder der stærkt efterspørges i dagens samfund. Nemlig evnen til at samarbejde, evnen til at stille sig et mål og forfølge det med alle midler, evnen til nytænkning og til at tænke kreativt og evnen til at turde stille sig frem som den man er og levere resultatet af sit grundigt forberedte arbejde.

Vi tror således på at en daglig beskæftigelse med musikken kan spille en vigtig rolle i den danske folkeskole idag.
Foto: Filip Graugaard Esmarch. ordklang
Holstebro Musikskole | Holstebro Musikklasser | 97 42 46 00 | www.holstebromusikskole.dk | www.facebook.com/musikklasser