Musikklasser i praksis

 

Et skoleforløb i musikklasserne tilbyder:

 • start i 0. klasse og et forløb helt til og med 9. klasse.
 • et tilbud til alle børn i Holstebro Kommune med øget mængde musik på skemaet.
 • følger Undervisningsministeriets krav til den danske folkeskole. Eleverne garanteres minimumstimetal i de øvrige fag.
 • afsluttes med folkeskolens afgangsprøve.
 • tilbyder undervisning af høj faglig kvalitet i alle fag.
 • giver mulighed for at integrere instrumentalundervisning i forbindelse med den daglige skolegang.
 • tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og musikalske potentiale. Ikke alle talenter er lige store, men alle er lige vigtige!
 • pasningstilbud i skolens SFH
 

En skoledag i musikklasserne tilbyder:

 • Øget kropslig bevidsthed gennem dans og leg
 • Et godt klassesammenhold
 • Stemmetræning og stemmeselvværd
 • Hver klasse er sit eget kor
 • Arbejde med mange forskellige musikgenre
 • Musikteori og hørelære
 • Medvirken ved koncerter
 • Koncertbesøg
 • Frivillig strygerorkester/blæserorkester/kor efter skoletid
 • Undervisning af højt kvalificerede lærerkræfter
 • Et kendskab til egen musikkultur – og andres!

Skematisk oversigt over musikklasserne

Årsplan for 0. klasse

Faglige mål for 0. klasse

Faglige mål for 1. klasse 

Foto: Filip Graugaard Esmarch. ordklang
Holstebro Musikskole | Holstebro Musikklasser | 97 42 46 00 | www.holstebromusikskole.dk | www.facebook.com/musikklasser