Efter det første skoleår får man som musikklasseelev tilbud om at deltage i 'Orkesterspirerne'.

I løbet af året spiller Orkesterspirerne med til forskellige arrangementer. Fx morgensamling, juleafslutning og fastelavn.Undervisningen foregår på Sønderlandsskolen og varetages af musikskolelærere.

45 min om ugen på små instrumenthold.


Indhold i Orkesterspirernes undervisning

Gennem et skoleår får du mulighed for at afprøve forskellige instrumentgrupper: Stryger, messingblæser, træblæser og slagtøj. Derefter er der bedre forudsætninger for at beslutte, hvilket instrument, du evt. vil fortsætte med.
Du får undervisning 45 min om ugen på små instrumenthold.

Instrumentet kommer ikke med hjem.

Efter Orkesterspirerne

Efter et år i Orkesterspirerne vælger du i samråd med lærerne et instrument at fortsætte med.
Du melder dig til instrumentalundervisning og får orkester med i prisen.
Du går fx til violin eller cello solo eller på et lille hold på en ugedag, og til Strygeorkester på Musikskolen på en anden ugedag.
Hvis du spiller på blæse- eller slagtøjsinstrument, medvirker du i Sønderlandsskolens Harmoniorkester.

Du låner instrumentet med hjem, så du kan øve.

 
Holstebro Musikskole | Holstebro Musikklasser | 97 42 46 00 | www.holstebromusikskole.dk | www.facebook.com/musikklasser