Sønderlandsskolens Harmoniorkester

Harmoniorkesteret er oprettet i 2005 i et samarbejde mellem Nørrelandsskolen og Holstebro Musikskole.
I 2014 fik orkestret prisen "Årets Musikskoleensemble".

 

Orkesteret består af børn fra 2. – 9. klasse som modtager undervisning i enten blæse- eller slagtøjsinstrumenter to gange om ugen, henholdsvis holdundervisning og sammenspil.
Undervisningen foregår på Sønderlandsskolen umiddelbart efter skoletid.


Hvem kan blive medlem?

Alle egnede og interesserede børn fra Sønderlandsskolens 2.-9. klassetrin. Ved for mange tilmeldinger kan børn komme på venteliste.
 

Hvordan er barnet "egnet"?

Børnene får mulighed for at prøve orkesterets instrumenter. Hver instrumental-lærer noterer hvert enkelt barns umiddelbare kunnen på instrumentet.

Dirigenten har samtaler med musikklasselæreren. Her snakkes om hvert enkelt barns modenhed og relationer til de andre børn i klassen.

På baggrund af ovenstående vurderes barnets egnethed.
 

Må man selv bestemme hvilket instrument man vil spille på?

Nej. Det er vores opfattelse, at det er forskelligt, hvilke instrumenter børnene behersker bedst. Vi placerer hver enkelt barn ud fra deres evner + relationer i klassen.
Det er også vores politik, at alle instrumenter skal besættes for at kunne lave et orkester.

Se mere om Sønderlandsskolens Harmoniorkester på deres hjemmeside benthjort71.wix.com/soenderlandharmoni

youtube

Eller på facebook

Koncerter/arrangementer

SH har hvert år omkring 10-15 arrangementer og koncerter:
Øveweekend: Ét døgn (overnatning på skolen)
Julekoncerter: Ca. 3 koncerter i december
Skolekoncerter: Ca. 3-5 pr. sæson. De fleste i skoletiden
Musikskolekoncerter: Ca. 3 pr. sæson. Fortrinsvist i april – juni.
Stortur: Èn årlig en/to dages tur

Lærere

Anders Christensen, Klarinetlærer, tlf. 2870 8058
Frederik Larsen, Saxofonlærer, tlf. 2857 4734
Bent Hjort, Trompetlærer og (dirigent), tlf. 5192 2684
Jens Kristian Bang, Trækbasunlærer, tlf. 4057 8093

Dennis Boel, Slagtøjslærer, tlf. 6168 1497

Holstebro Musikskole | Holstebro Musikklasser | 97 42 46 00 | www.holstebromusikskole.dk | www.facebook.com/musikklasser