Skematisk oversigt over hele musikprofilen - musikklasser og frivillig musik

 

Indskolingen 0.-2. kl.

I 0.kl. har man kun den obligatoriske musikklasseundervisning 2 x 60 min om ugen.

Fra 1.kl. kan man derudover tilvælge 'Orkesterspirerne', der foregår på Sønderlandsskolen, 45 min.

Musikundervisningen i Indskolingen varetages af musikskolens lærere, og der samarbejdes på tværs af obligatorisk og frivillig undervisning, så der samarbejdes mellem skole, musikskole og SFH.

Skemaet herunder gælder for en elev i 1. eller 2.kl., der har valgt 'Orkesterspirerne', og således har musikundervisning samlet set i 165 min om ugen.

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.10-9.10

 

 

 

 

 

9.15-10.15

                            

Musikklasse
(60 min)    

 

 

 

10.35-11.35

 

 

 

Musikklasse
(60 min)

 

12.20-13.05

 

 

 

                           

                          

14.00-14.45

 

Orkesterspirerne Instrumenthold
(45 min)

 

 

 

 

Mellemtrinnet 3.-6. kl.

I mellemtrinnet samarbejder skolens musiklærere med musikskolens lærere om at undervise de obligatoriske musiktimer i musikklasserne.

Derudover kan man frivilligt gå til instrument, 'Sønderlandsskolens Harmoniorkester', 'Sønderlandsstrygerne' og/eller 'Kor'. Her undervises man af musikskolens lærere. Noget af denne undervisning kan foregå i skoletid på skolen.

Skemaet herunder gælder for en elev i 4. kl., der går til 'Kor', cello og 'Sønderlandsstrygerne', og på den måde får musikundervisning i samlet 250 min. om ugen i skoletiden.

Tilsvarende plan kunne lægges for en blæserelev eller slagtøjselev med 'Sønderlandsskolens Harmoniorkester'.

 

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.10-9.10

 

 

 

 

 

9.15-10.15

 

 

                  

 

 

10.35-11.35

Musikklasse
(60 min)

 

 

 

 

12.20-13.05

 

 

 

 

Musikklasse
(45 min)

13.10-13.55

 

 

 

 

 

14.00-15.00

 

Kor
(60 min)

Cello
(25 min)      

 

Sønderlands-strygerne

(60 min)

 

 

Overbygningen 7.-9. kl.


I overbygningen udgår den obligatoriske musikklasseundervisning, men Valgfag giver mulighed for at gå til Band.

Undervisningen varetages både af skolens og musikskolens lærere. 
 
 
Holstebro Musikskole | Holstebro Musikklasser | 97 42 46 00 | www.holstebromusikskole.dk | www.facebook.com/musikklasser